AKIBA News

Ryza Appears in Akihabara?! Akihabara Omotenashi Fair 2020! 10/1~10/25


Akihabara-Japan Logo


Ryza Appears in Akihabara?! Akihabara Omotenashi Fair 2020!

Akihabara Omotenashi Fair 2020 host by Akihabara Shopping District Promotion Cooperative is being held from October 1st to 25th, 2020!
Ryza appears in Akihabara?!

◆Official HP
https://akiba.or.jp/2218